10 Haziran 2011 Cuma

İSKAN NASIL ALINIR - İSKAN ALMANIN ÖNEMİ


İSKAN NASIL ALINIR - İSKAN ALMANIN ÖNEMİ


Öncelikle, Türkiye'deki yapıların %60'ına yakınında iskan izni olmadığını belirterek başlayayım. Bunun sebebi; inşaatı yapan firma, inşaatı tasdikli projesine uygun yapmamış olabilir veya kanuni prosedür ve ona bağlı harçları, sigorta primleri gibi vesair giderlerini ödememiştir.

- MÜTEAHHİDİN İSKAN RAPORUNU ALMAMASI -

Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşmede iskanın müteahhit tarafından alınacağı belirtilmiş ve iskan henüz alınmamışsa, müteahhite karşı teslimin eksik yapılmasından dolayı dava açılabilir.
Mahkeme bu durumda müteahhiti iskan iznini almaya mecbur tutacaktır.
Mahkeme dışında sorunun çözümünün tercih edilmesi halinde; müteahhitin borçlarının ödenmesi ve müteahhite rücu edilebilmesi mümkündür.

- İSKANIN --> İŞYERİ RUHSAT MÜRACAATINA ETKİSİ-

Kiralanan işyerinin iskanlı olması özellikle önemlidir çünkü kiracının ticari faaliyette bulunabilmesi, işyeri ruhsat müracaatına başvurabilmesi için yapıda iskan izni olması gerekmektedir. İskan izni bulunmayan yapı hukuken ayıplıdır. Bu durumda kiracı, kira sözleşmesini feshedebilir. Onaylı projenin dışına çıkılmış, inşaatın alanı büyütülmüş ise belediyenin iskan belgesi vermesi mümkün değildir. Örneğin; müteahit, daha cazip hale getirmek için proje dışına çıkabiliyor ama sıra iskan almaya gelince proje dışı yapılan kısımları yıktırıp projedeki haline dönüştürmedikçe iskan almak mümkün olmuyor. Bu ancak genel bir imar affı ile mümkündür. Şu anda bu yöndeki çalışma devam etmektedir.

- İSKANIN --> BANKA KREDİSİNE ETKİSİ -

İskanı alınmamış olan konutlara bankalar bazen konut kredisi vermeyebilmektedir. Konut Alırken tapu tipinin Kat Mülkiyeti (iskanı
alınmış) olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli ve Kat Mülkiyeti tapulu gayrimenkul alımına önem verilmelidir.

- İSKANIN --> ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ GİBİ ABONELİKLERE ETKİSİ -

Yapı kullanma izni olmayan yapılardaki bağımsız bölümlere teorik olarak su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz. İskansız abonelikler hukuka aykırı olsa da yapılmaktadır. İskan alınmamış binalarda belediyenin her an problem çıkarma olasılığı vardır. Bu da ciddi bir risk ve sıkıntı oluşturmaktadır. O yapıya ait aboneliklerin olması iskan alınacak anlamına gelmemelidir. Doğalgaz firması sözleşme yaparken iskanın 1 ay içinde getirilmesi şeklinde anlaşmaya şerh düşerler.

- İSKANIN --> KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞE ETKİSİ -

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne geçeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir. Bina veya yapının proje ve eklerine uygun yapılmadığı zaman, iskan ruhsatı alamaz, iskan ruhsatı olmayan yerde kat mülkiyetine dönüştürülemez.

- İSKAN NEDİR? -

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

- İSKAN NASIL ALINIR? -

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektirik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir. Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma izni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi alabilir.

# YILDIRAY ŞAFOĞLU SORULARINIZI YANITLIYOR #

Gayrimenkul uzmanı Yıldıray Şafoğlu, bu konuda kendisinden bilgi almak isteyenlerin 0.532.223.31.71 no'lu telefondan kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

Web: http://www.facebook.com/kamulastirma

İSKAN RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER:

- Yapı kullanma izin dilekçesi
1-Yapının Mimarlık ve Mühendislik proje ve eklerine göre yapılmış olması gerekir.
2-SSK ile ilişiği kesilme belgesi.
3- Vergi ile ilişiği kesilme belgesi .
4- Kanal vizesi
5- Sığınak raporu.
6-Telekom vizesi
7- 13x18 Ebadında bina ön ve arka cephesinden fotoğrafı 8-Emlak borcu yoktur yazısı 9-Çevre raporu 10-Asansörlü bina asansör kullanma izin belgesi 11-Vizelerin yapılarak ruhsata işlenmesi 12-Fenni mesul ve Yüklenici uygun raporu.
13-Tapu tescil belgesi
14-Harç ve ücretlerin yatırılması
15-Doğal gaz tesisatının kontrol edildiğine dair yazı 16-Sıhhi tesisat ve kalorifer vizelerinin yapılması.
17-Belediyenin teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilmesi.

Hiç yorum yok: