14 Haziran 2011 Salı

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


Kiracısı bulunduğumuz ...................................................................................adresindeki
taşınmazı herhangi bir ihtar ve hiçbir hüküm istihsaline ve mahkemeden ilam almaya hacet kalmaksızın ..........................................tarihinde tahliye ederek mal sahibi........................ya veya onun yerine geçecek sonraki mal sahibine boş ve kira sözleşmesinde belirtildiği gibi tam olarak teslim edeceğimi kesin olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İşbu taahhütname serbest irademle ....................................tarihinde imza altına alınmıştır.KİRACI /İMZA

Hiç yorum yok: