9 Haziran 2017 Cuma

Tapu İpotek Harcı Ne Kadar ?

Tapu İpotek Harcı Ne Kadar Yazar: Emre Çelik   07 Haziran 2017             Kaydet   Alacaklı kişi, taraflarına borcu bulunan borçlu kişiler adına ipotek işlemi isteminde bulunma hakkına sahip oluyorlar. Tapu dairesinde gerçekleştirilen ipotek işlemi için belli bir             Tapu İpotek Harcı 2017 Alacaklı kişi, taraflarına borcu bulunan borçlu kişiler adına ipotek işlemi isteminde bulunma hakkına sahip oluyorlar. Tapu dairesinde gerçekleştirilen ipotek işlemi için belli bir harcın ödenmesi gerekiyor. İpotek İşlemi İpotek işlemi, halihazırda bulunan ya da gerçekleşmesi beklenene borçlar adına gayrimenkullerin teminat olarak gösterilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. İpotek işlemine konu olan taşınmaz malın, borcu bulunan ya da borcu bulunacak olan kişinin üzerine kayıtlı olması gerekmiyor. Bir başka şahıs adına olan taşınmaz mal için de borçlu kişi adına ipotek işlemi başlatmak mümkün oluyor. İpotek İçin Gereken Belgeler 1- İpotek işleminin gerçekleştirilmesi için, ipoteğe konu olan taşınmaz mal adına tapu senedi gerekiyor. 2- İpotek isteminde bulunan alacaklı ve ipoteğe konu olan borçlunun ya da temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları gerekiyor. 3- Alacaklı kişinin ve borçlu kişinin birer adet vesikalık fotoğrafları gerekiyor. 4- Akitte borçlu ya da alacaklı taraflardan birisi ya da her ikisi vekille temsil edilmiş ise temsile ilişkin belge gerekiyor. 5- Eğer borçlu ya da alacaklı taraflardan birisi tüzel kişi ise ipotek tesis etmek adına ticaret sicil memurluğundan alınan yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri gerekiyor. Tapu İpotek Harcı - İpotekte sağlanan borç miktar üzerinden binde 4,55 oranında, - İpoteğe dahil olan gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde ya da teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden binde 4,55 oranında, - Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktar üzerinden binde 2,27 oranında, - Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanıyor.