22 Ağustos 2017 Salı

Son gün 7 Eylül, başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Son gün 7 Eylül, başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bu zamana kadar başvuru yapmayan vatandaşlarımız 7 Eylül’e kadar yaparlarsa hak sahibi olacak, ödemelerini kaçıranlar da ödeme yaparlarsa arazilerini alabilecek. Bu son şans.” dedi.

Bakan Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda “2B yasası” olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin taşınmazın satıldığını ifade etti. Söz konusu satışların toplam değerinin 9,5 milyar lira olduğunu aktaran Ağbal, bu bedelin 6,5 milyar lirasının tahsil edildiğini, geri kalan kısmının ise taksitler halinde ödendiğini söyledi.

Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, “Bu süre 7 Eylül 2017’de sona eriyor. Vatandaşlarımıza bilgilendirici mesajlar gönderdik. Bu mesajlarla, erken ödeme halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerini bilgilendirdik.” diye konuştu.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNDEN 25 BİN 200 KİŞİYE 32 BİN TAŞINMAZ SATILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandığını bildirdi.

Bu uygulamayla vatandaşlara büyük bir imkan sunduklarının altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:


“Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bu arazileri uzun yıllardır kullandıkları göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazilerini hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50’si oranında indirimli satışını sağlıyoruz. Ayrıca faizsiz 6 yıl vade imkanı sunuyoruz. Söz konusu uygulama kapsamında, Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 25 bin 200 kişiye toplam 32 bin taşınmaz, 399 milyon lira bedelle satıldı ve bu bedelin 182 milyon lirası tahsil edildi.”

10 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNE DİKKAT

Ağbal, 2B ve Hazine’ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de bittiğini hatırlattı. Bu zamana kadar başvuru yapmayanların 7 Eylül’e kadar yapmaları halinde hak sahibi olacağını, ödemelerini kaçıranların da ödeme yapmaları halinde arazilerini alabileceğini belirten Ağbal, “Bu son şans. Hak sahibi olan ve olabilecek tüm vatandaşlarımızı bu büyük imkandan yararlanmaya davet ediyorum. Başvuru ve ödeme için önümüzdeki hafta ve bayram tatilinden sonra 3 gün var. Hiçbir vatandaşımızın hakkını kaybetmesini istemiyoruz. Bu nedenle herkesin bayram tatilini de dikkate alarak, başvuru ve ödemelerini yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. KAYNAK: AA

Toki Tapu Teslim Duyurusu

Tapu Teslim Duyurusu

Sayın Gayrimenkul Alıcısı,

İdaremizin üretmiş olduğu ve kredilendirmek yoluyla karşılıklı imza altına alınan "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" karşılığında satışa sunduğu gayrimenkullerden İdaremizle borç ilişiği kalmayan (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) ve kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul alıcılarının, tapularını adlarına tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Aksi durumda, 12.11.2012 tarihinde banka şubelerine gönderilen talimata istinaden,

1- İdaremizle borç ilişiği kalmayan (peşin bedelle satın alan veya borcunu bitiren) gayrimenkul alıcılarının banka nezdinde üçüncü kişilere sözleşme (Gayrimenkul) devir işlemleri veraseten devirler haricinde kesinlikle yapılmayacaktır.

2- İlgili bankanın tarafınıza tebliğ edeceği "İhtarnamede" belirtilen süre içerisinde alıcısı adına tapu tescil işleminin yapılmaması halinde, bir başka ihtara gerek kalmaksızın akdedilen sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince alınacak "Mahkeme Kararı" ile adınıza tapu tescilinin yapılacağı; ihtarname bedeli, dava masrafı, tapu masrafı ve diğer her türlü ferîleriyle birlikte tahsili için hakkınızda yasal yollara başvurulacağı; bu takdirde doğacak icra, dava, harç, sözleşmede yer alan tüm mali yükümlülükler, diğer giderler ve vekalet ücretinin de tarafınıza ait olacağı ihtaren bildirilecektir.

Buna göre; yukarıda belirtilen mağduriyetlerin yaşanmaması adına; taşınmaz borç ilişiği biten gayrimenkul alıcılarının tapu tescil işlemleri için bir an önce banka şubesine başvurmaları gerekmektedir.

TOKİ Vekâletnamede Yer alması Gereken Hususlar

Vekâletnamede Yer alması Gereken Hususlar

Konutla ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler için gerekli vekaletnamede, aşağıda yer alan hususlara yer verilmelidir:
  • İdarece satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,
  • Konut seçme,
  • Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,
  • Satın alınan konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,
  • Taksitlerini yatırma,
  • Konutu teslim alma,
  • Damga vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,
  • Konuta ilişkin tüm belgeleri düzenleme ve imzalama,
  • Beyan ve taahhütlerde bulunma.